{assign_variable:my_weblog="news-updates"} {assign_variable:my_template_group="news-updates"} {assign_variable:base_template_group="site"} :
Te Ipukarea

He Pitopito kōrero:

 • 13 August 2012 -

  Series Two
 • 13 August 2012 -

  Series One
 • 26 July 2012 - Panui,

  He whakaaro mō te reo.

  He kōrero ēnei i tāia ki te paetukutuku o te Herora e pā ana ki te kore aro o ngā tari kāwanantanga ki te reo Māori. Ka mutu, e kore te reo e ora i te pō, i te kaupapa kotahi.

  Tirohia, pānuitia ēnei kōrero a Tākuta Paul Moon i runga i a Te Herora.

 • 30 May 2012 -

  Dr Fishman to be honored.
 • 30 May 2012 - Panui,

  He rangatira, he reo, he hōnore - Tākuta Joshua A. Fishman.

  Mā te mata o te arero e ora ai te iwi. Ā te Rāpare, te 31 o Haratua, ka whakahōnoretia a Tākuta Joshua A. Fishman e Te Ipukarea me Te Whare o Rongomaurikura.

  Kei New York City a Te Ipukarea i tēnei wā, e whakahaere ana i te rūnanga mō te whakarauora i ngā reo mōrearea. Ko te rangatira nei he mātanga reo e mōhiotia whānuitia ana, ā, he tohunga hoki ia mō te reo Yiddish.

  Ka whakaatahia, ka

  He kōrero atu anō

 • 16 May 2012 -

  Waka Huia
 • 16 May 2012 -

  The XVI Foundation for Endangered Languages Conference
 • 16 May 2012 -

  He Papa Huia
 • 01 May 2012 -

  Staff
 • 12 April 2012 -

  home two
 • 12 April 2012 -

  home three
 • 12 April 2012 -

  home one
 • 12 April 2012 -

  Dr Tīmoti Kāretu
 • 12 April 2012 -

  Quinton Hita
 • 12 April 2012 -

  Dr Rangi Mātāmua
 • 12 April 2012 -

  Dr Poia Rewi
 • 12 April 2012 -

  Te Ripowai Higgins
 • 12 April 2012 -

  Professor Pou Temara
 • 12 April 2012 - kauhua,

  Charisma Rangipunga
 • 12 April 2012 - kauhua,

  Hana O’Regan
 • 09 April 2012 - Series One,

  Te Rangatira – Wāhanga 2/Te Ao Hangarau – Wāhanga 2/Ngā Wawata.
 • 09 April 2012 - Series One,

  He kōrero tuku iho/Te Pakanga Tuarua
 • 09 April 2012 - Series One,

  Ngā mahi mīharo/Ngā tikanga/Te Tangihanga
 • 09 April 2012 - Series One,

  Te Whanaketanga – Wāhanga 2/Te Ao Hangarau/Ngā mahi nanakia
 • 09 April 2012 - Series One,

  Te Whanaketanga/Taku reo rangatira e/He Mana tangata.
 • 09 April 2012 - Series One,

  Ka tipu, ka rea – Wāhanga 2
 • 09 April 2012 - Series One,

  Te Mana/Te Ao Hangarau
 • 09 April 2012 - Series One,

  Te Ao Tapu. Te Ao Noa/Te Rangatira
 • 09 April 2012 - Series One,

  Te Wai / Te Hapū
 • 09 April 2012 - Series One,

  Te Tangihanga
 • 09 April 2012 - Series One,

  He mana whenua, he mana tangata
 • 09 April 2012 - Series One,

  Taku Reo Rangatira ē
 • 09 April 2012 - Series One,

  Ka tipu, ka rea.
 • 09 April 2012 -

  Partnerships
 • 09 April 2012 - Ngā kaupapa rangahau,

  He Whakamāoritanga
 • 09 April 2012 - Ngā kaupapa rangahau,

  He Pātaka Mātauranga
 • 09 April 2012 - Ngā kaupapa rangahau,

  He Papa Huia
 • 09 April 2012 - Te ako mā te ipurangi,

  He Anga Reo
 • 09 April 2012 - Te ako mā te ipurangi,

  Te Whanake kei te ipurangi
 • 09 April 2012 - Te ako mā te ipurangi,

  He Rangi Mātāhauariki mō te Reo
 • 09 April 2012 -

  Kauhau 9: Tā te Ao Ipoipo
 • 09 April 2012 -

  Kauhau 8: Te Reo Tou Ngaoko
 • 09 April 2012 -

  Kauhau 7: He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu
 • 09 April 2012 -

  Kauhau 6: Tiritiria te oneone
 • 09 April 2012 -

  Kauhau 5: He aha a tātou ki ā tātou mokopuna?
 • 09 April 2012 -

  Te Kauhau 4: The Clashing of two heads: Tikanga Māori and New Zealand Law.
 • 09 April 2012 -

  Kauhau 3: Mā waituhi, mā pepa
 • 09 April 2012 -

  Kauhau 2: He Tai Rere Noa?
 • 09 April 2012 - whaikupu,

  Dr Huirangi Waikerepuru
 • 09 April 2012 - whaikupu,

  Wiremu Wiremu
 • 09 April 2012 - whaikupu,

  Te Paekiomeka Ruha QSM
 • 09 April 2012 - whaikupu,

  Te Onehou Phillis
 • 09 April 2012 - whaikupu,

  Merimeri Penfold CNZOM
 • 09 April 2012 - whaikupu,

  Te Uruhina McGarvey
 • 09 April 2012 - kauhua, whaikupu,

  Kāterina Mataira CNZOM
 • 09 April 2012 - whaikupu,

  Jossie Te Ohorere Kaa
 • 09 April 2012 - whaikupu,

  Wiremu Kaa
 • 09 April 2012 - whaikupu,

  Te Aue Davis OBE
 • 09 April 2012 - whaikupu,

  Mereana Mokikiwa Hutchen
 • 08 April 2012 -

  He Pātaka Mātauranga
 • 08 April 2012 -

  He Papa Huia
 • 08 April 2012 -

  He mihi mō te kōnae whakaata
 • 08 April 2012 -

  Mahere paetukutuku
 • 08 April 2012 -

  Ngā here me ngā tikanga
 • 08 April 2012 -

  Whakapā mai
 • 08 April 2012 -

  He Pitopito kōrero
 • 08 April 2012 -

  Kaupapa mahi
 • 08 April 2012 -

  He kōrero mō mātou
 • 22 March 2012 - Panui,

  Te Tūāpapa mō ngā reo mōrearea 2012

  Haere mā konei ki te paetukutuku mō te hui o ngā reo mōrearea.

 • 09 March 2012 - Panui,

  Kua takoto te mānuka!

  Kātahi anō a Te Ipukarea me te Te Wānanga Aronui o Tāmaki-makau-rau, ka whakarewangia i tēnei o ngā kaupapa nui whakaharahara. Ka mutu, he pakanga kei te haere!

  He whakataetae waihanga kōrero Māori tēnei kua whakaritea motuhaketia mō te hunga whakaaro nui ki te reo Māori e 6-18 tau te pakeke. He waihanga kōrero poto, he tito waiata, haka rānei te mahi. Ko tā te kaupapa nei he whakawātea i te

  He kōrero atu anō

 • 07 February 2012 - Kōrero hou,

  He reo rangatira, he tangata rangatira.

  Ka whitikina te tau 2012 e Tama-nui-te-rā, ka whakahōnoretia te tangata. I tēnei tau i uwhia a Tākuta Te Wharehuia Milroy ki te korowai o te CNZM mō tāna whakapeto ngoi ki ngā kaupapa mō te reo Māori. Kua roa a Te Wharehuia e mahi ana mō te reo Māori, tē hongehongeā tēnei mātanga reo i tāna mahi ki te whakatairanga i tō tātou reo.

  Nō reira, kei te rangatira, kei te ruānuku, kei te Pāpā o Te

  He kōrero atu anō

 • 11 November 2011 - Kōrero hou,

  He paerewa reo, he rautaki reo.

  Kua oti a Te Ipukarea ki te whakarite i tētahi anga paerewa mō te ako, mō te whakaako hoki i te reo Māori i ngā whare wānanga, i ngā kuratini, i ngā wānanga hoki.Ko ngā mātāpono, ngā whāinga, ngā rautaki katoa o te anga reo nei kua hangā pū ki te oranga o te reo Māori ki roto i ngā whare wānanga.

  Ki te hiahia koe kia whakamahia tēnei anga paerewa nei, tēnā tirohia ngā tohutohu hei te whārangi

  He kōrero atu anō

 • 14 August 2011 - Panui,

  http://teipukarea.local/images/uploads/sir-paul.jpg
  Taku Manukura e rere rā!

  Taku Manukura e Rere Rā – He Poroporoaki ki Tā Paora Reeves, Te Manukura o Te Wānanga Aronui o Tāmaki Makaurau, 2005-2011

   

  I te tīmatanga ko te kupu, ko te Atua te kupu,
  Nā te Atua anō te kupu i te tīmatanga
  Nāna anō te rangi me te whenua i hanga
  Ko ia rā tōku piringa, ka puta ka ora ki te whai ao, ki te ao mārama
  Tīhei mauriora!
  Kāore hoki te pō! Kāore hoki te ao!
  Te tai rā! Te tai

  He kōrero atu anō

 • 29 July 2011 - Kōrero hou,

  He reo hurihuri, he ao hurihuri.

  I raro i te mana o Te Ipukarea, kua pūāwai he mana anō, arā, te International Centre for Language Revitalisation – ICLR. Ko te kōnae tēnei i whakapāhotia ai e Te Kāea i te marama o Pipiri e pā ana ki te pūāwaitanga o te mana nei. Ko tōna kaupapa he kimi huarahi kia whakaora i ngā reo taketake o te ao ka tahi. Ka rua, he wānanga anō i te kounga o ngā reo taketake, me te mōhio hoki he tū kotahi i

  He kōrero atu anō

 • 18 July 2011 - Panui,

  He Poroporoaki ki a Kāterina Te Heikōkō Mataira

  Ka rere te manu o Te Ipukarea me Te Ara Poutama, o Te Wānanga Aronui o Tāmaki-makau-rau, ki te moutere o Rarotonga, ki te wānanga i ngā kaupapa taketake o te Māori, o te Ao. Ka tau mai te tangi a te manu, he aitua, he aitua, he aitua! Kua taupoki te waka, kua pūhoru a Kāterina Te Heikōkō Mataira ki te wai. Ngaro noa. Haehae ana te ngakau i te rangona, tē taea te aha, kua mau tonu i konei, e

  He kōrero atu anō

 • 08 April 2011 - Panui,

  Whakamaua te pae tata kia tina

  I te 16 o Hakihea, 2010, i eke a Rāhera Ka‘ai-Mahuta rāua ko Dean Mahuta ki te taumata o te mātauranga i tō rāua pōtaetanga hei tākuta. Ko Rāhera, he uri nō Porourangi, nō Tahu, nō ngā moutere hoki o Hawai’i, te wahine-o-Kiwa tuatahi ki te whiwhi i tōna tohu ki AUT. Ko Dean, nō Waikato, te tangata tuatahi nō AUT ki te tuhi i tōna tuhinga whakapae ki roto katoa i te reo Māori. He mihi hoki

  He kōrero atu anō

 • 15 March 2011 - Panui,

  http://teipukarea.local/images/uploads/facebook.png
  Te Matapuka o Te Ipukarea

  Hākiri mai ngā taringa, putē mai ngā karu, kua tae atu a Te Ipukarea ki te pae o Te Matapuka.  Mehemea he mema koe nō Ngāti Matapuka, tēnā peka mai ki te rohe o Te Ipukarea ki reira wānanga tahi ai, ki reira hoki whakawhitiwhiti whakaaro mō ngā kaupapa e hāngai ana ki te reo, ana, ki te ao Māori hoki.  Ka mutu, pāwhiritia te pātene kei te paetukutuku nei kia hono wawe atu ki Te Matapuka o Te

  He kōrero atu anō

 • 13 August 2010 -

  Kauhau 1: Tā Te Pukapuka
 • 12 August 2010 - Kōrero hou,

  http://teipukarea.local/images/uploads/MaoriSymposium1_thumb.jpg
  He aha te koha mai i a Tāne-rore? Ko te haka, e, ko te haka!

  Ka taea e koutou te whakauru ināianei ki te hui mō te haka, mō te mōteatea, me ērā atu momo taonga.Kei tēnei whārangi te puka tono ki te whakauru, ki te utu ā-ipurangi anō hoki. Kia tae ki te tatau o ngā tāngata e whakaaetia ana, ka katia. Kei te whārangi ipurangi o te hui nei ngā  kōrero mō ngā kaikōrero me ngā kaupapa. $240.00 (kei roto te tāke hokohoko i tēnei) te utu.

  Ko ētahi o ngā

  He kōrero atu anō

 • 23 June 2010 - Kōrero hou,

  http://teipukarea.local/images/uploads/Murumara_thumb.jpg
  Kua whakawhiwhia a John Moorfield ki te QSO

  Kia mataara – Kua whakawhiwhia a John Moorfield ki te QSO mō āna mahi mō te whakaako i te reo Māori. I whakaingoatia ia ki tēnei hōnore i te rā whānau o te Kuīni i tēnei tau. Kua roa a Murumāra e whakatairanga i te reo. He mihi tēnei nā mātou, nā ngā kaimahi o Te Whanake.

 • 22 January 2009 - Pukapuka,

  Te Kaharoa

  Kua tāpiri kētia ētahi tuhituhinga ki te putanga tuarua o Te Kaharoa. Nā Lilikalā Kame'eleihiwa rātou ko Noenoe Silva, ko Hana O’Regan, ko Paul Moon, ko Mary Modeen, ko Peter Cleave aua kōrero. Pānuitia aua kōrero me ngā whakamahuki mō tēnei hautaka kei www.tekaharoa.co.nz  Kei reira hoki ngā tuhituhinga o te putanga tuatahi.

  He kōrero atu anō

.
.